Background Circle Background Circle

Biển tình NBA – Cảm nhận của phụ huynh học sinh Đỗ Minh Hà & Đỗ Minh Đức

Mỗi ngày trôi qua, điều tuyệt vời nhất của NBA không chỉ là những giây phút được hết mình với sự nghiệp trồng người mà còn là khi tối về nhận được những tin nhắn hết sức tình cảm đến từ phụ huynh và học viên. Sau một ngày cháy hết mình trên bục giảng […]

FEEDBACK PHỤ HUYNH

Anh ngữ NBA vô cùng cảm động khi nhận được những dòng nhắn nhủ vô cùng tích cực đến từ các học viên, và coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng mang lại cho các bạn những trải nghiệm học tập chất lượng nhất, đến từ chính cái tâm của những nhà […]