Background Circle Background Circle

NBA TỔ CHỨC HỌP PHỤ HUYNH ĐỊNH KÌ

Để xây dựng một môi trường học tập toàn diện, phải có sự gắn bó bền vững không chỉ với học viên mà còn cả với bậc phụ huynh. Định kỳ mỗi quý, hay sau các kỳ học, NBA đều tổ chức các buổi họp phụ huynh định kỳ với các khối lớp đặc biệt […]

FEEDBACK PHỤ HUYNH

Anh ngữ NBA vô cùng cảm động khi nhận được những dòng nhắn nhủ vô cùng tích cực đến từ các học viên, và coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng mang lại cho các bạn những trải nghiệm học tập chất lượng nhất, đến từ chính cái tâm của những nhà […]