Background Circle Background Circle

NBA TỔ CHỨC HỌP PHỤ HUYNH ĐỊNH KÌ

Để xây dựng một môi trường học tập toàn diện, phải có sự gắn bó bền vững không chỉ với học viên mà còn cả với bậc phụ huynh. Định kỳ mỗi quý, hay sau các kỳ học, NBA đều tổ chức các buổi họp phụ huynh định kỳ với các khối lớp đặc biệt […]