Background Circle Background Circle

Tuyển sinh học viên IELTS tháng 10/2023

“Học muộn thì sợ không thi kịp. Học sớm thi sớm thì sợ bằng hết hạn” Vậy học vào thời điểm nào để có thể đạt mục tiêu IELTS mà vẫn duy trì được nhịp độ học ổn định? NBA đã sẵn sàng trả lời cho các sĩ tử bằng một bảng lộ trình siêu […]