Background Circle Background Circle

9 DẠNG ĐỀ THI IELTS READING MÀ BẠN CẦN BIẾT

Bạn đang cảm thấy khó khăn với bài thi IELTS Reading?, áp lực thời gian, số lượng câu hỏi và khối từ vựng chuyên sâu khổng lồ khiến bạn không thể vượt qua nó? Vậy, bạn nên tìm hiểu trước về các dạng câu hỏi và lưu ý cần thiết cho từng loại bài giúp tăng sự tự tin, tránh cảm giác mệt mỏi trong quá trình ôn luyện kỹ năng Đọc. Để làm được điều đó, hãy cùng NBA tìm hiểu về những dạng bài IELTS Reading thường gặp trong đề thi qua và chiến lược để làm trong bài viết dưới đây nhé:

1. Các dạng đề IELTS Reading

1.1. True/False/Not Given – Yes/No/Not Given

Trọng điểm chính nằm ở nội dung của câu hỏi và việc suy luận từ đoạn văn:

  • True/False/Not Given: Tìm các sự kiện hoặc thông tin cụ thể trong đoạn văn có liên quan đến câu hỏi.

Thông tin chính xác và trùng khớp với câu hỏi, đáp án sẽ là True (Đúng) hoặc False (Sai). Nếu không có thông tin cụ thể nào trong đoạn văn liên quan đến câu hỏi, đáp án sẽ là Not Given (Không Có Thông Tin).

  • Yes/No/Not Given: Suy luận theo quan điểm của tác giả

Đáp án là đúng (Yes), sai (No), hoặc không có thông tin để kết luận (Not Given).

– Ví dụ dạng bài: 

1.2. Matching Headings

Trong dạng bài này, thí sinh sẽ được cung cấp một danh sách các tiêu đề (headings) và một văn bản chia thành các đoạn (A, B, C, …). Nhiệm vụ là xác định tiêu đề nào tương ứng với nội dung của từng đoạn trong văn bản.

– Ví dụ dạng bài:

1.3. Matching Features

Dạng bài thi này yêu cầu thí sinh nối các thông tin trong bài đọc với danh sách các yếu tố được liệt kê trong câu hỏi. Thí sinh cần xác định các đoạn văn trong bài đọc chứa thông tin về từng yếu tố trong danh sách câu hỏi, bao gồm các đặc điểm, sự liên quan hoặc sự so sánh giữa chúng.

– Ví dụ dạng bài:

1.4. Matching Information

Dạng bài này đánh giá khả năng tìm kiếm và kết nối các thông tin phù hợp với từng chủ thể cụ thể trong câu hỏi. Thí sinh sẽ nhận được một câu hỏi với một chủ đề cụ thể như một người, sự kiện, đồ vật hoặc địa điểm quan trọng. Sau đó, bạn phải tìm các thông tin trong văn bản liên quan đến chủ thể đã cho và nối chúng lại.

– Ví dụ dạng bài: 

1.5. Diagram label completion

Dạng bài này yêu cầu thí sinh phải đánh dấu hoặc gắn nhãn vào biểu đồ dựa trên thông tin được cung cấp trong đoạn văn. Thí sinh sẽ được cung cấp biểu đồ và một đoạn văn tóm tắt, trong đó có các phần thông tin bị bỏ trống. Nhiệm vụ của thí sinh là phải lựa chọn đáp án chính xác, phù hợp để điền vào các vị trí trống.

– Ví dụ dạng bài:

1.6. Matching sentence endings

Dạng bài này đánh giá kỹ năng đọc nhanh (Skimming) và đọc lướt (Scanning) của thí sinh. Thí sinh sẽ nhận được một danh sách gồm hai phần của một câu chưa hoàn chỉnh và nhiệm vụ là kết hợp chúng thành một câu hoàn chỉnh bằng cách sử dụng thông tin từ bài đọc.

– Ví dụ dạng bài:

1.7. Multiple choice

Dạng bài này yêu cầu thí sinh phải lựa chọn đáp án chính xác từ một danh sách các phương án được cung cấp (A, B, C hoặc D). Bài thi đánh giá khả năng của thí sinh trong việc tìm kiếm thông tin và từ khóa quan trọng trong đoạn văn.

– Ví dụ dạng bài:

1.8. Sentence completion

Dạng bài Hoàn thành câu (Sentence completion) được coi là một trong những dạng bài khó nhất. Thí sinh phải xác định vị trí cụ thể của thông tin hoặc chi tiết quan trọng trong bài đọc để đảm bảo lựa chọn đúng từ phù hợp để điền vào chỗ trống.

– Ví dụ dạng bài:

1.9. Short answer questions

Dạng bài này đưa ra các câu hỏi và yêu cầu thí sinh xác định vị trí và hiểu chính xác thông tin từ bài đọc để trả lời các câu hỏi một cách ngắn gọn và chính xác. Đồng thời, cần nắm bắt ý chính của bài đọc nhanh để rút gọn câu trả lời sao cho đúng yêu cầu.

– Ví dụ dạng bài:

2. Các lưu ý quan trọng khi làm bài IELTS Reading:

  • Hiểu dạng bài thi: Nắm được cấu trúc của đề thi IELTS Reading: số lượng câu hỏi, loại câu hỏi (mục 1), và thời gian cho từng phần.
  • Skimming và Scanning: Kỹ năng skimming (lướt nhanh để lấy thông tin chung) và scanning (tìm kiếm thông tin cụ thể)
  • Từ vựng: Mở rộng vốn từ vựng của bạn để hiểu được các từ khóa quan trọng trong bài đọc.
  • Từ đồng nghĩa: Đôi khi, câu trả lời không xuất hiện chính xác trong văn bản nhưng sẽ được biểu đạt bằng các từ đồng nghĩa
  • Highlight: Bạn có thể ghi chú trên đề thi hoặc underline các điểm quan trọng trong bài đọc để giúp bạn tìm lại thông tin dễ dàng hơn sau này.
  • Thời gian: Chuyển sang câu hỏi khác nếu bạn đang mắc kẹt. Đừng bỏ lỡ bất kỳ câu hỏi nào.
  • Làm bài thi thử: Trung tâm Anh ngữ NBA thường có những kỳ thi thử cho tất cả học viên để các em làm quen với đề, áp lực thi và đánh giá mức điểm

3. Các band điểm của IELTS Reading:

Bài thi IELTS Reading được chấm điểm dựa trên một hệ thống band điểm, từ band 1.0 đến band 9.0. Dưới đây là chi tiết về cách tính band điểm cho IELTS Reading Academic:

-> Bạn đang gặp khó khăn khi làm bài IELTS Reading và không biết nên bắt đầu học từ đâu? Liên hệ với NBA để lên lộ trình riêng cho cá nhân, tối ưu thời gian tăng band điểm: m.me/NBAENGLISHCENTER