Background Circle Background Circle

CÁC DẠNG ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 SĨ TỬ CẦN NẮM VỮNG

Writing task 1 là phần bài viết đầu tiên mà sĩ tử gặp trong đề thi Writing, dạng bài này đòi hỏi kiến thức học thuật từ người làm và các chiến thuật làm bài khác. Trong bài viết này, hãy cùng NBA tìm hiểu về các dạng bài Writing task 2 giúp các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về phần bài này:

1. Bạn biết gì về bài thi IELTS Writing task 1?

 • IELTS Writing task 1 chiếm 1/3 tổng số điểm cho phần thi Writing.
 • Bài viết có độ dài khoảng 150 từ 
 • Được gợi ý hoàn thành trong khoảng thời gian 20 phút.
 • Cần sử dụng một phong cách viết học thuật và các so sánh liên quan tới bài. Không đưa ý kiến cá nhân
 • Đề bài đa dạng và liên quan đến các chủ đề về phân tích các quy trình hoặc số liệu mà bảng cho sẵn

-> Xem thêm: Giải các dạng đề IELTS Writing

2. Các dạng bài IELTS Writing task 1

2.1.Biểu đồ đường (Line graph)

Dạng biểu đồ đường (Line Chart) trong IELTS Writing Task 1 hiển thị sự biến đổi của một yếu tố qua thời gian. Bao gồm một số đường biểu thị sự thay đổi của các dữ liệu hoặc yếu tố trong một khoảng thời gian cụ thể. Các điểm dữ liệu được nối với nhau bằng các đoạn thẳng, và biểu đồ có trục thời gian và trục giá trị của yếu tố đang được đo. Thí sinh cần viết một đoạn văn miêu tả thông tin thể hiện trong biểu đồ mà không nêu quan điểm cá nhân.

 • Ví dụ đề bài:

The graph below shows how elderly people in the United States spent their free time between 1980 and 2010.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

image-alt

 • Chú ý: Dựa vào 2 trục để rút ra thông tin về các đơn vị và khoảng thời gian cụ thể. Xác định số lượng các đường biểu diễn. Chú ý đến các điểm xuất phát và điểm kết thúc, sự tăng hoặc giảm của các đường.

2.2. Biểu đồ cột (Bar chart)

Biểu đồ cột (Bar Chart) sử dụng các cột để thể hiện sự thay đổi của đối tượng theo thời gian hoặc so sánh nhiều đối tượng với nhau. Nó có hai trục: trục đối tượng/yếu tố và trục thông số. Các cột có độ dài khác nhau và có thể sắp xếp dọc hoặc ngang. Biểu đồ cột thường dùng để so sánh và đối chiếu số liệu, yếu tố hoặc xu hướng thay đổi.

 • Ví dụ đề bài:

The graph shows estimated oil production capacity for several Gulf countries between 1990 and 2010.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

 

Cách viết Writing Task 1 Bar Chart chi tiết cho người mới bắt đầu – Language Link AcademicChú ý: So sánh các cột với nhau để phát hiện sự tương quan hoặc sự khác biệt. Chú ý đến cột cao nhất, cột thấp nhất và bất kỳ sự biến đổi đáng chú ý nào.

2.3. Biểu đồ tròn (Pie chart)

Biểu đồ tròn  thường được sử dụng để so sánh tỷ lệ phần trăm của các đối tượng hoặc hiển thị thông tin tại các mốc thời gian khác nhau. Các phần trong biểu đồ thường được đại diện bằng màu sắc hoặc ký hiệu khác nhau và có chú thích để làm rõ từng đối tượng. Khi gặp biểu đồ tròn, quan trọng là so sánh tỷ lệ giữa các phần, xác định phần lớn nhất, phần nhỏ nhất, và tìm hiểu sự tương quan giữa chúng.

 • Ví dụ đề bài:

The pie charts below show the comparison of different kinds of energy production in France in two years.

pie-chart-ielts-co-yeu-to-thoi-gian

2.5. Quy trình (Process/ Diagram)

Biểu đồ Process trong IELTS Writing Task 1 không chứa số liệu, thay vào đó, nó miêu tả một quy trình cụ thể, chẳng hạn như quá trình sản xuất hoặc quá trình tự nhiên. Loại biểu đồ này có hai dạng chính là quy trình tự nhiên (natural cycle) và quy trình nhân tạo (man-made process), cả hai đều yêu cầu thí sinh bài viết mô tả logic và chi tiết về quá trình đó bằng cấu trúc câu và từ vựng phù hợp.

 • Ví dụ đề bài:

1. The diagram below illustrates the carbon cycle in nature.

Carbon Cycle

2. The diagram shows the recycling process of aluminium cans.

writing

2.6. Bản đồ (Map)

Dạng bài  biểu đồ (Map) đặc trưng bằng việc mô tả sự biến đổi của một khu vực hoặc địa điểm cụ thể trong một khoảng thời gian cụ thể. Mặc dù dạng bài Map xuất hiện ít hơn so với các dạng khác, nhưng không nên bỏ qua. 

 • Ví dụ đề bài:

The maps below shows the village of Stokeford in 1930 and in 2010

Luyện thi ielts với từ vựng ielts writing dạng "map" task 1

Chú ý: Thường có 2 dạng map:

– Dạng 1 biểu đồ: yêu cầu thí sinh mô tả một bản đồ bằng việc sử dụng thì hiện tại đơn.

– Dạng nhiều biểu đồ:  thí sinh phải nắm rõ, biết cách mô tả và so sánh dữ liệu giữa các biểu đồ. Sử dụng thì hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn hoặc tương lai, phụ thuộc vào thời gian và số liệu cung cấp. Cần tỉ mỉ chọn lọc thông tin để mô tả và so sánh đúng yêu cầu.

2.7. Biểu đồ kết hợp (Multiple chart /mixed chart) 

Dạng biểu đồ kết hợp là loại biểu đồ kết hợp hai bảng số liệu mang thông tin khác nhau. Để làm dạng bài này, thí sinh cần tập trung vào việc so sánh và nhận xét các điểm tương đồng và khác biệt giữa các thông tin trên hai biểu đồ. Nêu rõ mối liên hệ hoặc tương quan giữa hai biểu đồ này, và cuối cùng, đưa ra kết luận về dữ liệu mà bạn đã phân tích.

 • Ví dụ đề bài:

The bar chart below shows the numbers of men and women attending various evening courses at an adult education centre in the year 2009. The pie chart gives information about the ages of these course participants.

IELTS Writing Task 1: two different charts - IELTS Simon

Lưu ý: Xác định rõ loại biểu đồ trên mỗi bảng số liệu giúp bạn hiểu được cách thể hiện thông tin trên mỗi biểu đồ.

NBA mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các dạng bài trong IELTS Writing task 1. Chúc các bạn học tập thật tốt và có điểm thi như ý nhé.

-> Liên hệ với NBA để nhận buổi kiểm tra đầu vào miễn phí, tối ưu thời gian tăng band điểm: Tại đây