Background Circle Background Circle

TẤT TẦN TẬT VỀ TIÊU CHÍ GIÁM KHẢO CHẤM ĐIỂM IELTS WRITING VÀ IELTS SPEAKING

Việc hiểu rõ cách giám khảo đánh giá bài kỹ năng Viết và Nói giúp bạn nắm bắt được những yếu điểm của mình và cải thiện điểm số IELTS trong quá trình ôn luyện. Trong bài viết này, hãy cùng Anh ngữ NBA khám phá tất cả những thông tin quan trọng về cách giám khảo điểm cho hai phần thi quan trọng của kỳ thi IELTS Writing và IELTS Speaking:

1. Tiêu chí chấm điểm IELTS Writing

1.1. Task Achievement (25%)

Tiêu chí này dùng để chấm điểm xem bạn có viết bám sát đề hay không. Thí sinh cần duy trì trọng tâm chính của bài viết, không lan man hoặc lạc đề, hãy tập trung vào vấn đề cụ thể được đề cập trong đề bài.

*Lưu ý:

 • Trả lời hết câu hỏi mà đề bài đưa ra
 • Viết bài dựa trên trọng tâm vấn đề
 • Có dàn ý và ý tưởng triển khai rõ ràng. Không lan man và lạc đề
 • Tối thiểu 250 từ trong bài thi

-> Xem thêm: Band điểm giám khảo chấm cho yếu tố Task Response

1.2. Coherence and cohesion (25%)

Tiêu chí này không chỉ đánh giá sự liên kết, tính mạch lạc trong cả bài mà còn sự kết nối các phần của bài viết với nhau.

*Lưu ý:

 • Bài essay phải có 4-5 đoạn văn
 • Các luận điểm được sắp xếp logic với tổng thể
 • Bài viết có các từ nói và các từ đó phải hợp lý
 • Không sử dụng sai từ
 • Nên sử dụng các liên từ giúp bài viết trở nên mạch lạc: Firstly, Furthermore, Moreover, In addition, Additionally, However…

-> Xem thêm: Band điểm giám khảo chấm cho yếu tố Coherence and cohesion

1.3. Lexical Resource (25%)

Đánh giá cách thí sinh sử dụng từ vựng, cách paraphrasing. 

*Lưu ý: 

 • Sử dụng các cụm từ linh hoạt
 • Không mắc phải lỗi từ vựng trong paraphrase
 • Không sai chính tả
 • Không sử dụng những từ informal

-> Xem thêm: Band điểm giám khảo chấm cho yếu tố Lexical Resource

1.4. Grammatical Range and accuracy (25%)       

Đánh giá cấu trúc câu, các thì mà thí sinh sử dụng. Tiêu chí này được chia ra 2 tiêu chí nhỏ:

 • Range of vocabulary: Đánh giá bài viết IELTS qua sự đa dạng trong từ vựng phù hợp với chủ đề. Đồng thời, việc sử dụng các từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa để thay thế từ vựng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo sự đa dạng và phong phú trong văn phong viết. Điều này giúp bài viết trở nên hấp dẫn hơn và thể hiện khả năng sáng tạo của thí sinh trong việc sử dụng ngôn ngữ.
 • Spelling: Đánh giá mức độ sử dụng câu từ đúng chính tả

*Lưu ý:

 • Sử dụng các thì tiếng Anh một cách linh hoạt nhưng luôn đảm bảo sử dụng đúng
 • Trật tự các từ trong một câu
 • Sử dụng các cấu trúc câu thay đổi 
 • Tránh các lỗi sai trong ngữ pháp cơ bản nhất. Đặc biệt, những lỗi cơ bản hay mắc phải như: mạo từ, danh từ số nhiều, danh từ không đếm được…

2. Tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking

-> Xem thêm các band điểm giám khảo chấm cho IELTS Speaking:

2.1. Fluency and coherence: 

Đánh giá sự Lưu loát và Tính mạch lạc bài nói của thí sinh. 

*Lưu ý:

 • Sự lưu loát: Giám khảo sẽ đánh giá khả năng duy trì ý khi nói và cách bạn giải quyết những ngắt quãng khi cần suy nghĩ.
 • Tính mạch lạc: Giám khảo sẽ xem xét tính mạch lạc của bài nói dựa trên cách bạn sử dụng từ ngữ, ý tưởng, và suy nghĩ để phát triển ý một cách liên tục. Điều này bao gồm cách bạn kết nối và sắp xếp các ý tưởng bằng các từ và cụm từ để giúp bài nói trôi chảy và dễ hiểu hơn.
 • Ví dụ về từ liên kết kết:  “First, Second…”, “Next…”, “Then…”, “Another thing…”, hay “Well, I believe…” 

2.2. Lexical Resource: 

Với tiêu chí này, giám khảo sẽ đánh giá mức độ sử dụng từ vựng chính xác và đa dạng trong bài.

*Lưu ý:

 • Sử dụng từ ngữ: Trong tiêu chí này, giám khảo sẽ đánh giá khả năng lựa chọn từ và cụm từ thích hợp để truyền đạt ý tưởng một cách rõ ràng và hiệu quả. Họ sẽ chấm khả năng sử dụng từ ngữ giúp làm rõ ý tưởng, và xem xét tính phù hợp và liên quan của các từ và cụm từ đó đối với chủ đề được thảo luận. 
 • Thành ngữ và ngôn ngữ ít phổ biến: Việc sử dụng thành ngữ và ngôn ngữ ít gặp đóng vai trò quan trọng nếu bạn muốn đạt mức điểm cao hơn (thang điểm 7 trở lên).

2.3. Grammatical range and accuracy:

Tiêu chí này đánh giá sử dụng đúng ngữ pháp bằng cách thể hiện sự đa dạng trong cấu trúc câu:

 • Việc sử dụng các cấu trúc câu và kết hợp cấu trúc câu là yếu tố quan trọng để đạt được điểm số cao hơn. Thí sinh cần chứng minh khả năng sử dụng chính xác nhiều cấu trúc câu phức tạp để trình bày ý tưởng một cách rõ ràng và logic.

2.4. Pronunciation:

Tiêu chí này đánh giá mức độ dễ hiểu nội dung bạn nói, qua việc sử dụng: 

 • Trọng âm (stress) 
 • Ngữ điệu (intonation)
 • Nguyên âm (vowels) 
 • Phụ âm chính (consonants) 
 • Âm đuôi/gió (ending sounds)
 • Nhấn âm/câu (stresses)  
 • Ngữ điệu (intonation)

-> Bạn đang gặp khó khăn khi luyện đề IELTS kỹ năng Nói – Viết và không biết nên bắt đầu học từ đâu? Liên hệ với NBA để lên lộ trình riêng cho từng cá nhân, tối ưu thời gian tăng band điểm: Tại đây