Background Circle Background Circle

TÌM HIỂU VỀ WRITING TASK 2: DẠNG BÀI TWO-PART QUESTION ESSAY

Nếu các dạng đề IELTS Writing task 1 là thử thách cho các sĩ tử vì tính chất học thuật, thì Writing task 2 lại khó hơn cả bởi nó còn thêm tiêu chí là đo lường những kiến thức về đời sống, xã hội của thí sinh. Trong bài viết này, hãy cùng Trung tâm Anh ngữ NBA tìm hiểu và chữa dạng bài two-part question essay trong series bài Writing nhé:

1. Bạn biết gì về bài thi IELTS Writing task 2?

 • IELTS Writing task 2 chiếm 2/3 tổng số điểm cho phần thi Writing.
 • Bài viết có độ dài khoảng 250 từ 
 • Được gợi ý hoàn thành trong khoảng thời gian 40 phút.
 • Cần sử dụng một phong cách viết học thuật và từ vựng đa dạng để trình bày quan điểm của mình.
 • Đề bài đa dạng và liên quan đến các chủ đề về đời sống xã hội: như y tế, giáo dục, môi trường, và dịch bệnh…

-> Xem thêm: TIÊU CHÍ GIÁM KHẢO CHẤM ĐIỂM IELTS WRITING

2. Two-Part Question Essay

Dạng câu hỏi kép IELTS, yêu cầu thí sinh trả lời hai câu hỏi liên quan đến một vấn đề cụ thể mà đề bài đưa ra.

Để hiểu hơn về dạng bài này, hãy cùng xem một ví dụ:

Ví dụ đề bài:

Nowadays governments are investing more in public transport such as buses and trains rather than in building new roads. What are the reasons for this? Is this a positive or negative development?

Câu hỏi 1: What are the reasons for this?

Câu hỏi 2: Is this a positive or negative development?

2.1. Dấu hiệu nhận biết:

 • Câu hỏi: Đề bài sẽ thường có hai câu hỏi liên quan đến một chủ đề cụ thể.
 • Từ ngữ: Thường sẽ sử dụng các từ ngữ như “discuss,” “advantages and disadvantages,” “problems and solutions,” “to what extent,” “opinions,” hoặc “do you agree or disagree.”
 • Yêu cầu: Thường yêu cầu thể hiện quan điểm cá nhân, đưa ra lợi và hại, so sánh và phân tích.

2.2. Cấu trúc dạng bài:

Mở bài (Introduction)

~ 2 câuParaphrase đề bài. Giới thiệu nội dung của bài viết và nêu ra quan điểm cá nhân nếu có

Thân bài (Body Paragraphs)

Body 1Trả lời câu hỏi 1

Topic sentence: Khái quát nội dung của đoạn

Nội dung: Lập luận, chứng minh, phát triển ý tưởng của đoạn

Body 2Trả lời câu hỏi 2

Topic sentence: Khái quát nội dung của đoạn

Nội dung: Lập luận, chứng minh, phát triển ý tưởng của đoạn

Kết luận (Conclusion)

~ 2 câuTóm tắt lại nội dung bài viết

3. Chữa đề mẫu:

Đề bài:

Cyclists and car drivers today share the same road, which causes some problems. What are the

problems? What can be done to reduce these problems?

Giải đề:

Paragraph 1: Issues posed by cyclists and car drivers occupying the same road.

 • High risks of cyclist-vehicle crashes due to low visibility, abrupt lane changes, reckless driving, etc., ensued by health or even life losses.
 • Traffic congestions, which arise either as a post-accident consequence or because of a difference in attitudes towards priority on the road. Chronic traffic jams in areas with dense populations may cause may cause exhaustion for travellers and air pollution in the long term

Paragraph 2: Feasible measures to alleviate these problems.

 • An alteration to transport infrastructure: separate lanes to cater for driving and cycling distinctly to restrict potential collisions.
 • Stricter enforcement of traffic regulations.
 • Re-educating both groups on road safety.

Conclusion:

 • That both cars and bicycles inhabit the same road may result in a number of undesirable problems; however, the above mentioned preventive actions may guarantee safe travels for both groups.

Highlight vocabulary:

 • pose (v): đặt ra
 • abrupt (adj): đột ngột
 • ensue (v): theo sau
 • arise (v): xuất hiện
 • chronic (adj): mãn tính, kéo dài
 • alleviate (v): làm giảm nhẹ
 • alteration (n): sự thay đổi
 • cater for/to sb/sth: đáp ứng nhu cầu 
 • distinctly (adv): riêng biệt
 • enforcement (n): sự thi hành (luật lệ)

NBA mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dạng bài two-part question essay trong IELTS Writing task 2. Chúc các bạn học tập thật tốt và có điểm thi như ý nhé.

-> Liên hệ với NBA để nhận buổi kiểm tra đầu vào miễn phí, tối ưu thời gian tăng band điểm: Tại đây