Background Circle Background Circle

WRITING TASK 1: GIẢI ĐỀ DIAGRAM “MÓNG NGỰA” CỰC ĐƠN GIẢN CÙNG NBA

Writing task 1 là phần bài viết đầu tiên mà sĩ tử gặp trong đề thi Writing, dạng bài này đòi hỏi kiến thức học thuật từ người làm và các chiến thuật làm bài khác. Trong bài viết này, hãy cùng NBA tìm hiểu về dạng bài diagram/ process qua các nội dung và giải đề “móng ngựa” khiến nhiều sĩ tử hoang mang nhé:

1. Các chiến lược làm bài biểu đồ Process/Diagram trong Writing Task 1:

 • Tìm hiểu quy trình bằng cách xác định điểm bắt đầu và kết thúc, phân tích số giai đoạn, trình tự và tính chất nhân tạo hay tự nhiên của quy trình.
 • Paraphrase lại đề bài để hiểu rõ và tránh sự lặp lại.
 • Mô tả quy trình tổng quan trong 2 câu, tập trung vào việc viết một phần tổng quan chất lượng để ghi điểm cao.
 • Xác định cách chia phần body, tùy thuộc vào loại quy trình, có thể là miêu tả theo số hoặc theo thứ tự quy trình.
 • Phân tích chi tiết từng phần, xác định chủ thể hành động, hành động, đối tượng bị tác động, mục đích/nguyên nhân, kết quả, và thực hiện so sánh giữa các kết quả.
 • Kiểm tra lại bài viết để đảm bảo cấu trúc câu và chính tả chính xác, giúp bài viết trở nên rõ ràng và dễ hiểu.

-> Xem thêm: CÁC DẠNG ĐỀ IELTS WRITING TASK 1 SĨ TỬ CẦN NẮM VỮNG

2. Dấu hiệu nhận biết:

 • Yếu tố Thời gian: Biểu đồ có sự diễn biến theo thời gian hoặc theo quy trình, các bước thường được sắp xếp theo một trình tự cụ thể.
 • Hình ảnh biểu đồ: Biểu đồ thường bao gồm các hình ảnh hoặc biểu đồ minh họa các bước trong quy trình, chứa các mũi tên và các yếu tố liên quan đến các bước 
 • Từ ngữ: Từ ngữ phổ biến như “process,” “steps,” “stages,” “procedure,” “cycle,” “method,” 
 • Mô tả quy trình: Đề bài yêu cầu bạn mô tả quy trình diễn ra trong một hệ thống hoặc quá trình sản xuất
 • Đánh số các bước: Trong biểu đồ có số thứ tự hoặc các bước được đánh số là một dấu hiệu rõ ràng 
 • Nêu chi tiết các bước: Đề bài yêu cầu mô tả chi tiết các bước trong quy trình hoặc hệ thống

3. Dạng bài Diagram/ Process được triển khai theo dàn bài như thế nào? 

 

INTRODUCTION

Khoảng 

1 câu

Paraphrase đề bài, tránh lặp từ ngữ đã xuất hiện trong đề

 • Cấu trúc phổ biến:

+ The chart/ diagram (shows/ describes/ illustrates) how +clause

+ The production of…

+ The process of producing/ making…

OVERVIEW

Khoảng 

1 câu

Giới thiệu ngắn gọn trình tự của biểu đồ, bắt đầu và kết thúc bằng bước nào.

 • Một vài cấu trúc phổ biến:

+ There are …. main stages (steps) in the process/in the process of producing…, beginning with… and ending with…

+ The … involves …main steps/stages beginning with…and finishing with…

+ This flow chart provides an overview of…

BODY

Khoảng

2 đoạn

Dạng bài Circular: Với dạng vòng lặp thì điểm đầu của quy trình cũng như điểm cuối. Một quy trình khép kín thì sẽ không có điểm bắt đầu cụ thể nào. Hãy dựa vào cách đánh số trong biểu đồ để xác định trình tự phân chia các đoạn.
Dạng Linear: Nếu biểu đồ được đánh số sẵn, dựa vào các số để chia đoạn. Nếu không có đánh số, có thể dựa vào ý nghĩa của quy trình trong bài để xác định các bước và chia đoạn cho phù hợp. 

4. Ví dụ dạng bài diagram: đề “móng ngựa”

Đề bài:

The diagram shows how the horse evolved through time, with particular emphasis on its foot structure. Summarize the information by selecting and reporting.

GIẢI ĐỀ THI CHÍNH THỨC IELTS WRITING TASK 1 THÁNG 3/2021 - HORSE EVOLUTION - Amate English

Giải đề:

The diagram illustrates how the modern horse has evolved throughout history, with specific information on the development of its foot.

Overall, there has been a significant growth in the horse’s size and body parts, along with a reduction in the number of toes.

A horse or an eohippus – 40 million years ago had the size equivalent of today’s dogs, with a short tail and undeveloped body parts. Its foot resembled the human hand as it consisted of four long toes and one short on the side.

After 10 million years, the then mesohippus grew bigger and started to develop some features of the horse today, namely the mane and the ears. Its two toes on the side disappeared while the middle toe began to expand, accompanied with a small hoof.

The next 15 million years witnessed an increase in size of both the horse’s or merychippus’s body and the middle toe as its legs kept lengthening. This development continued for another 15 million years until the merychippus became the modern horse.

Now not only is it almost twice the size of its oldest ancestor but it also has a fully developed tail, mane and other facial parts. Most noticeably, the middle toe is the only to remain and evolve, its hoof strengthened to sustain the weight of the horse.

NBA mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dạng bài Diagram/ Process trong IELTS Writing task 1. Chúc các bạn học tập thật tốt và có điểm thi như ý nhé.

> Liên hệ với NBA để nhận buổi kiểm tra đầu vào miễn phí, tối ưu thời gian tăng band điểm: Tại đây