Background Circle Background Circle

TÌM HIỂU VỀ WRITING TASK 2: DẠNG BÀI DISCUSSION ESSAY

Nếu các dạng đề IELTS Writing task 1 là thử thách cho các sĩ tử vì tính chất học thuật, thì Writing task 2 lại khó hơn cả bởi nó còn thêm tiêu chí là đo lường những kiến thức về đời sống, xã hội của thí sinh. Trong bài viết này, hãy cùng Trung tâm Anh ngữ NBA tìm hiểu và chữa dạng bài discussion essay trong series bài Writing nhé:

1. Bạn biết gì về bài thi IELTS Writing task 2?

 • IELTS Writing task 2 chiếm 2/3 tổng số điểm cho phần thi Writing.
 • Bài viết có độ dài khoảng 250 từ 
 • Được gợi ý hoàn thành trong khoảng thời gian 40 phút.
 • Cần sử dụng một phong cách viết học thuật và từ vựng đa dạng để trình bày quan điểm của mình.
 • Đề bài đa dạng và liên quan đến các chủ đề về đời sống xã hội: như y tế, giáo dục, môi trường, và dịch bệnh…

-> TẤT TẦN TẬT VỀ TIÊU CHÍ GIÁM KHẢO CHẤM ĐIỂM IELTS WRITING

2. Discussion Essay

Dạng bài này thường yêu cầu người viết phải trình bày hai quan điểm khác nhau về một vấn đề cụ thể. 

2.1. Dấu hiệu nhận biết:

 • Discuss both points of view and give your opinion.
 • Discuss both these views and then give your own opinion. 
 • Discuss both sides of this argument and give your own opinion.

2.2. Cấu trúc dạng bài:

Mở bài (Introduction)

1 đoạn

Tóm tắt ngắn gọn về chủ đề chung của đề bài.

– Giới thiệu cả hai quan điểm trái chiều về vấn đề và nêu rõ quan điểm của bạn là quan điểm nào mạnh hơn

Thân bài (Body Paragraphs)

~ 2 – 3 đoạn

– Một câu chủ đề (topic sentence) giới thiệu ý chính của đoạn.

– Sử dụng các lý do, bằng chứng, ví dụ để hỗ trợ quan điểm của bạn.

Kết luận (Conclusion)

1 đoạn

– Tóm tắt lại các quan điểm đã được thảo luận trong phần thân bài.

– Đưa ra một kết luận tổng quan về vấn đề và quan điểm của bạn.

Personal Opinion (nếu được yêu cầu)

– Nếu đề bài yêu cầu quan điểm cá nhân, có thể lồng quan điểm này vào mở bài hoặc kết bài. 

3. Chữa đề mẫu (Chủ đề: Food):

Đề bài: Some people think students should study the science of food and how to prepare it. Others think students should spend time on important subjects. Discuss both views and give your opinion.

– PARAGRAPH 1: Food science provides necessary scientific and nutritional knowledge for students.

 • Students can have a grasp of how foods are grown, processed and preserved -> enhanced understanding of related scientific fields such as biology and chemistry.
 • They can also learn how to combine different kinds of food to make delicious, nutritious and nutritionally safe dishes -> optimize nutrient absorption -> healthier body.

– PARAGRAPH 2: Students should prioritize important academic subjects

 • Food science involves a great deal of specialized information beyond comprehension -> more pressure on students’ already burdensome schoolwork.
 •  University entrance exams do not require in­ depth knowledge of food science -> learning this subject may be a waste of time and resources

– Conclusion: Studying the science of food can give practical knowledge as it deals with diet and health; however, I personally believe important subjects should be emphasized first to best prepare students for university admission tests.

HIGHLIGHT VOCABULARY:

 • Nutritional (adj): (thuộc) dinh dưỡng
 • Grasp (n): sự thấu hiểu
 • Enhance (v): nâng cao
 • Nutritious (adj): bổ dưỡng
 • Nutrient (n): chất dinh dưỡng
 • Absorption (n): sự hấp thụ
 • Prioritize (v): ưu tiên
 • Beyond comprehension: không hiểu được
 • Burdensome (adj): Nặng nề

NBA mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dạng bài Discussion essay trong IELTS Writing task 2. Chúc các bạn học tập thật tốt và có điểm thi như ý nhé.

-> Liên hệ với NBA để nhận buổi kiểm tra đầu vào miễn phí, tối ưu thời gian tăng band điểm: Tại đây